WERELDWIJDE MASSA PETITIE

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

lunes, 9 de mayo de 2011

Nou, als een bezoeker geen zuivere en altruïstische bedoeling heeft om de bevolking te helpen

Nou, als een bezoeker geen zuivere en altruïstische bedoeling heeft om de bevolking te helpen, en zal deze hulp mogelijk een heel scala aan karakteristieken hebben, dan zal het energierooster de toegang voor hen naar deze planeet beletten.

Gegroet vanaf het Alpha Ruimteschip!

Overeenkomend met de bedoelingen van de sprekers, zullen jullie weten of ze werkelijk komen om jullie te helpen of dat ze andere dingen in hun hoofd hebben. Dit advies kun je in alle sferen gebruiken, niet alleen in de aardse sfeer.

Tot maar enkele jaren geleden moesten jullie zeer waakzaam zijn bij communicaties die jullie ontvingen (sommige contactees weten dit heel goed, zoals Sixto Paz en Eugenio Siracusa, onder andere) want er kwamen op de oppervlakte van jullie planeet bepaalde bezoekende beschavingen wier belang meer van wetenschappelijke (voor hun wetenschap, natuurlijk) dan spirituele aard was. Ze waren niet gekomen om jullie spiritueel te helpen evolueren, maar om jullie gedrag te bestuderen en ook jullie genetica en om te begrijpen hoe jullie interne organen werkten.

Jullie noemden hen “de Grijzen”(the Greys) door de kleur van hun huid. Er zijn beruchte, droevige ontvoering gevallen waarbij leden van jullie menselijke ras in hun kleine laboratorium ruimteschepen opgestraald werden waarin ze door die kleine wezens werden geobserveerd en bestudeerd.

Dezen gaven ons allemaal dezelfde reputatie, dat buitenaardsen (extraterrestials of ET’s) waren gekomen om jullie te kidnappen en te terroriseren en op die manier stopten ze ons allemaal in dezelfde ‘zak’ – het maakte niet uit wie we waren, of welke bedoeling wij hadden.

En ook de wens van sommige filmmakers om sensationele en beangstigende films te produceren die bijdragen aan de verspreiding van die leugen, dat we allemaal komen met dezelfde zelfzuchtige en egoïstische bedoelingen.

Maar sedert enkele jaren, dichtbij de wending van het millennium, besloot de Galactische Federatie om tussenbeide te komen om de bevolking van de Aarde te beschermen en om de overeenkomst en het complot op te heffen die de Grijzen hadden georganiseerd met enkele leden van de regering van de Verenigde Staten.

Alhoewel andere landen zich bewust waren van dit complot, was het specifiek het militaire bewind van de Verenigde Staten dat deze overeenkomst had gemaakt met de Grijzen, speciaal het militaire commando van dat Noord Amerikaanse land.

De Federatie kwam tussenbeide om de onschuldige bevolking te beschermen, het meest in de Verenigde Staten, want velen van hen werden als guinea pigs(marmotjes of proefkonijnen) gebruikt, met goedkeuring van het militair en bepaalde bureau’s van Noord Amerikaanse Geheime Spionnen.

De Galactische Federatie kwam tussenbeide met een complex aan logistieke plannen, beginnend bij het onbruikbaar maken van de technologie van die bezoekers, en eindigend met gevangenneming in hun eigen ruimteschepen, ze verbanden hen van de planeet en stuurden ze terug naar hun eigen oorspronkelijke Zonnestelsel, dat wat dichtbij dat van jullie is.

Toen eenmaal het eerste deel van het plan, de evacuatie van de Grijzen was voltooid, werd er een rooster dat gevormd werd door een soort energie die onbekend is aan jullie, een rooster dat zelf-intelligent is – zonder zelf leven te hebben, want het werd geweven door onze technologie – en dat in staat is om het soort bezoeker te onderscheiden dat probeert toegang te verkrijgen tot jullie atmosfeer en grond.

Nou, als een bezoeker of bezoekers geen zuivere en altruïstische bedoeling hebben om de bevolking te helpen en deze hulp mogelijk een heel scala aan karakteristieken heeft, dan zal het energierooster de toegang van hen tot deze planeet beletten.

Op deze manier maakt de Galactische Federatie zeker dat geen beschaving van buiten met bedoelingen die gelijk zijn aan die van de Grijzen, zich kunnen bemoeien met het Ascentie proces waartoe jullie het recht hebben, bij uitdrukkelijk besluit van Hij Die Alle Liefde en Alle Genade Is.

We ontkennen niet dat er gelegenheden waren waarbij we drastische maatregelen hebben moeten adopteren voor sommige beschavingen die met vijandige bedoelingen kwamen, of die minstens zonder intentie kwamen om jullie te helpen; maar je kunt deze gevallen op de vingers van een hand tellen omdat de grote hoeveelheid van bezoeken die jullie gehad hebben sedert het begin van het nieuwe millennium die van (jullie) broeders waren die kwamen om hulp te bieden, en niet om mineralen te onttrekken uit de korst van jullie planeet.

Ik heb dit aan jullie uitgelegd zodat jullie kalm zijn, wetend dat jullie proces van opheffing naar de vijfde dimensie beschermd wordt door ons allemaal, maar ook door de precieze technologie van het energetisch rooster dat Gaia omgeeft sedert enkele jaren van jullie Aardetijd.

De interne gebeurtenissen die op jullie planeet gebeuren waarin jullie zelf een leidende rol spelen en waar jullie weet van hebben omdat je die dagelijks bij je nieuwsuitzendingen ziet, die zijn een volgende zaak waarover we zullen spreken later in een ander communiqué.

Moge het Licht van de Oneindige en Eeuwige Schepper van alle werelden jullie omgeven en jullie vullen met Vrede en Liefde.

Bron: Commander Sohin

Kanaal : Kris Won

Web pagina’s


Translator:  winny

Translator English: Gloria and Steve

lunes, 11 de abril de 2011

10 - 04 -2011. Het was het noodzakelijk om deze nieuwe aantallen troepen op te nemen in het kader van onze tactische operaties.

Het was het noodzakelijk om deze nieuwe aantallen troepen op te nemen in het kader van onze tactische operaties, wat, natuurlijk, een aanpassing van al onze hierboven beschreven plannen betekende. Dit heeft geleid tot een zekere vertraging in de realisatie van onze plannen, maar dat wordt beloond met een veel grotere effectiviteit in acties van de hemelse gastheren van het Licht.

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Het is te lang geleden sinds onze laatste communicatie via onze geliefde channeler, Kris-Won. De ontwikkeling van ons strategische plan tegen de duistere machten, evenals de daaropvolgende ECHTE manifestatie (niet verzonnen zoals sommigen zouden geloven; ik ben geen product van Kris-Won’s geest of van welke andere channeler dan ook) vroeg mijn voortdurende speciale aandacht en toewijding.

Zoals ik al meldde in een eerdere verklaring, zijn onze troepen versterkt door de komst van meer wezens uit de ruimte, broeders zoals wij. Deze wezens hebben liefdevol aanboden de hele menselijke en niet-menselijke bevolking bij te staan tijdens de beroering waar zij doorheen gaan in deze kritische momenten waarin wij alles op het spel zetten.

Het was het noodzakelijk om deze nieuwe aantallen troepen op te nemen in het kader van onze tactische operaties, wat, natuurlijk, een aanpassing van al onze hierboven beschreven plannen betekende. Dit heeft geleid tot een zekere vertraging in de realisatie van onze plannen, maar dat wordt beloond met een veel grotere effectiviteit in acties van de hemelse gastheren van het Licht.

De broeders die kwamen om te helpen hebben dat vrolijk en met plezier gedaan, en laten ons weten dat hun superieuren hen niet gedwongen hebben hier te komen maar dat zij zich er zelf op verheugden om samen met ons te werken aan deze taak om de duistere schaduwregering op de planeet te vervangen door een nieuwe groep leiders. Nieuwe leiders van wie de intentie en het doel het welzijn van de bevolking en hun respectievelijke landen is, en die niet zelfzuchtig zijn zoals helaas tot op dit moment het geval is.

Zij zullen ons helpen bij het oprichten van een nieuwe wereldorde, die gaat regeren met eerlijke wetten en bestaat uit politieke leiders die van de mensheid op deze planeet, Gaia, afkomstig zijn. Jullie zullen de landen van de Aarde zelf leiden, en jullie leiders zullen gekozen worden vanwege hun wezenlijke spirituele edelheid in combinatie met hun aangeboren leiderscapaciteiten. Daarnaast zal geen enkele corrupte actie door enig politiek leider worden toegestaan.

Dat, geliefde broeders, zal slechts een deel zijn van jullie verleden. En wij weten dat dit de harten zal verblijden van zo velen van jullie, die de hoop begonnen te verliezen dat zij getuige zouden zijn van de installatie van een nieuwe orde op Gaia, de realisatie van dat waarvoor wij geroepen zijn, De Nieuwe Aarde.

Daarmee wil ik vandaag eindigen, want voor dit moment is er niet veel meer te vermelden.

Wij herinneren jullie eraan dat wij trouw zijn aan onze belofte om jullie allemaal te helpen bij deze stap op weg naar Ascentie, als de Koningen van de Schepping op jullie planeet. Dus wij hopen dat jullie, zoals jullie hebben toegezegd, doorgaan om ons te helpen onze boodschap te verspreiden aan alle mensen en families waarvan jullie geloven dat zij deze informatie kunnen ontvangen zonder bang te worden, vervreemd te raken of haar te bespotten.

En alsjeblieft, help ook jullie eigen Ascentieproces door te starten met visualiseren hoe jullie willen dat de Nieuwe Wereld wordt, een wereld waarvan jullie weten dat die eraan komt, een wereld zo verschillend van de wereld die jullie achter je laten, en zo vol van prachtige kansen voor jullie allemaal om eervolle leden van de Galactische Federatie te worden.

En inderdaad, zo zal het zijn, met toestemming van de Superieure Schepper en Maker, die alles bestuurt vanaf Zijn hemelse troon, tot aan het kleinste en meest onbeduidende tandwieltje in het complexe en geavanceerde fysieke universum…. en daarbuiten.

Dat zijn liefdevolle en krachtige Hand ons mag beschermen en begeleiden in dit belangrijke proces, en de processen die daarna zullen komen.

Houd moed en werk hard voor dat waar wij allemaal zo naar hunkeren!

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Kris-Won

Websites:


Vertaling: Puk

Vertaling English:Gloria and Steve

martes, 8 de marzo de 2011

Alpha Spaceship. "Die radioactieve materialen zouden millennia lang onder de grond van de planeet gebleven zijn als wij deze residuen niet hadden verwijderd en hen hadden overgebracht naar ons Moederschip"

"Die radioactieve materialen zouden millennia lang onder de grond van de planeet gebleven zijn als wij deze residuen niet hadden verwijderd en hen hadden overgebracht naar ons Moederschip, waar wij onze technologie gebruikten om ze te neutraliseren en om te vormen in niet vervuilende elementen. Want het is onmogelijk ze compleet te vernietigen; zij kunnen alleen omgevormd worden, maar niet vernietigd, zoals jullie Aardse Wetenschappers heel goed weten.”

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Ik ben Sohin, opperbevelhebber van het Sterrenschip “Alpha Centaurus”. 

Ik heb een bemanning van 348 mensen onder mijn bevel, waaronder mijn vertegenwoordigers, tijdelijke bezoekers, en de bemanningsleden die als reguliere missie hebben regelmatig naar de oppervlakte van jullie planeet te reizen om taken uit te voeren, waaronder het nemen van monsters en het saneren van jullie oceaanwater en andere punten op Aarde waar sommige van jullie regeringen, zonder ook maar een beetje besef, zeer vervuilend radioactief materiaal in de grond van Gaia hebben opgeslagen.

Gaia is onze liefdevolle Moeder, en zij moet al het onontwikkelde en immorele gedrag accepteren dat sommige leiders van jullie ras hebben. 

Leiders die, in hun onwetendheid, niet hebben nagedacht over de verschrikkelijke en verzengende effecten die het dumpen van radioactieve materialen in de grond van sommige landen, die worden geregeerd door corrupte personages die zichzelf verkopen voor gunsten, meestal financiële, op Gaia heeft.

Maar zeg me, wat is het doel van zulke economische winsten of politieke gunsten voor die doortrapte leiders, die alleen worden gedreven door egoïstische motieven, als dat betekent dat jullie bossen worden vernietigd vanwege het ongecontroleerde kappen van bomen, waarvan sommige heel oud, jullie oceanen en zeeën worden vervuild, of het laten exploderen van nucleaire wapens die worden gelanceerd met het excuus van het “uitvoeren van testen” om de nationale veiligheid te garanderen?

Economische of politieke beloningen ten koste van de vernietiging van jullie natuurlijke omgeving? Is het het werkelijk waard om jullie bodem en oceanen te vervuilen in ruil voor een aantal gunsten van sommige landen door hun gewetenloze leiders?

Nee, dat denk ik niet, en ik weet dat niemand van jullie gelooft dat het dat waard is, om niet noodzakelijke schade aan te richten aan de planeet die jullie onderdak geeft.

Als ons Eerste Contact plaatsvindt, zullen wij jullie trainen in het gebruik van alternatieve energiebronnen, vrij van ook maar enige vervuilende elementen die worden geproduceerd in bijvoorbeeld jullie fabrieken en elektriciteitscentrales. 

Op deze manier zullen jullie niet hoeven zoeken naar plaatsen waar jullie dit zeer vervuilende afval moeten begraven ondergronds of onder water.

Ik wil jullie duidelijk maken dat het gebrek aan besef bij zulke leiders ons veel werk geeft, maar toch, wij doen het vanuit ons hart om Gaia’s leed te verlichten, gezien hoe de mens het Fysieke Lichaam van Gaia vervuilt.

Die radioactieve materialen zouden millennia lang onder de grond van de planeet gebleven zijn als wij deze residuen niet hadden verwijderd en hen hadden overgebracht naar ons Moederschip, waar wij onze technologie gebruikten om ze te neutraliseren en om te vormen in niet vervuilende elementen. Want het is onmogelijk ze compleet te vernietigen; zij kunnen alleen omgevormd worden, maar niet vernietigd, zoals jullie Aardse Wetenschappers heel goed weten.

Nu, dat is één van de meest relevante werkzaamheden die ons Sterrenschip uitvoert.

In de komende jaren zullen wij ook velen van jullie nodig hebben om aan boord van dit Sterrenschip te werken, of aan boord van andere Sterrenschepen. 

Voor deze taken zullen jullie goed worden geïnstrueerd en opgeleid, ik weet dat.

Ook onze bemanning bestaat, net zoals die van andere Moederschepen en kleinere schepen, uit mensen van verschillende planeten en zonnestelsels, maar zij zijn wel lid van de Galactische Federatie.

Het personeel aan boord van een Sterrenschip komt, voor het grootste deel, van dezelfde planeet, maar de bemanning zal altijd vermengd zijn met leden die komen van andere plaatsen in het Sterrenstelsel.

Op deze manier wordt een broederschap gevormd tussen verschillende rassen, die de banden tussen ons versterkt.

Daarnaast, gegeven het feit dat elke beschaving zich specialiseert in een bepaald gebied (zoals medicatie, biologische landbouw, zorg voor en herstel van het milieu, wetenschappelijke bijdragen, etc.), is het feit dat vertegenwoordigers van elk specifiek gebied werken in het gebied dat zij beheersen van nut voor het optimaal functioneren van het Sterrenschip, waarbij goede resultaten worden gegarandeerd evenals het succes van de missie die door dat Sterrenschip wordt uitgevoerd.

Zoals ik heb gezegd, zullen sommigen van jullie nodig zijn om met ons samen te werken aan boord van Alfa Sterrenschip, dus wij zullen zorgvuldig moeten kiezen uit mensen onder jullie.

De capaciteiten van sommigen van jullie zijn geanalyseerd, zodat onze ontmoeting een aantal van jullie deze mogelijkheid kan bieden, met het vertrouwen dat die mensen zullen instemmen lid van onze bemanning te worden.

Ik zeg dit op voorhand tegen jullie, zodat jullie allemaal weten dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren, en zodat ons voorstel de betreffende mensen niet zal verrassen; dat ze worden gekozen door ons als partners aan boord van het Alfa Sterrenschip en ook aan boord van andere Sterrenschepen.

Er is niet veel tijd meer voor jullie beschaving om lid te worden van de Galactische Federatie, en die gedachte vervuld ons met grote vreugde.

Het is voor ons een grote eer jullie op deze manier te assisteren, op elke manier mogelijk voor ons.

Dat is wat wij doen, en dat is de reden dat wij gekomen zijn.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Puk

Vertaling English:Gloria and Steve

Websites:viernes, 25 de febrero de 2011

alfa sterrensciph. Mijn naam – mijn channeler vraagt me dit – is Yasuk.

Mijn naam – mijn channeler vraagt me dit – is Yasuk. Op dit moment is er niemand van mijn ras op jullie planeet. Ik ben de enige vertegenwoordiger van waar ik vandaan kom, maar om jullie de waarheid te vertellen, jullie worden bezocht als nooit tevoren! Ik kan in gedachten een grote variëteit zien aan inwoners van andere werelden, en zelfs een aantal die jullie hebben nagebootst en zich onder jullie begeven hebben, die jullie menselijke vorm hebben aangenomen.

Ik zie ontelbare Wezens evoluerend via een spiraal in de tijd. Hun bestemmingen zijn verweven en vormen het pad terug naar de Oorsprong: God.

Ik ben zeer blij met jullie te kunnen spreken; het zal de eerste keer zijn dat ik dit doe. 

Toen ik keek door het kwantumraam dat mij toestaat jullie in jullie tijd en jullie wereld te bezoeken, het ik een geoefend channeler gevonden via wie ik met jullie kan communiceren.

Ik ben onderdeel van een grotere groep wezens die een verre wereld bewonen, één zo oud als jullie hemelse koning, jullie gele ster… de… Zon, zoals deze hier genoemd wordt.

Het moment van overgang waar jullie je in bevinden heeft de aandacht getrokken van vele wezens in het Universum, en is de reden waarom wij, zoveel beschavingen uit de ruimte, jullie bezoeken. 

Sommigen komen hier om jullie te helpen, terwijl anderen niet betrokken zijn bij jullie proces; zij blijven alleen als toeschouwers, als nieuwsgierige bezoekers, zouden wij kunnen zeggen.

Mijn naam – mijn channeler vraagt me dit – is Yasuk. Op dit moment is er niemand van mijn ras op jullie planeet. 

Ik ben de enige vertegenwoordiger van waar ik vandaan kom, maar om jullie de waarheid te vertellen, jullie worden bezocht als nooit tevoren! Ik kan in gedachten een grote variëteit zien aan inwoners van andere werelden, en zelfs een aantal die jullie hebben nagebootst en zich onder jullie begeven hebben, die jullie menselijke vorm hebben aangenomen.

Jullie hebben vele levens gehad, honderden, om te leren lief te hebben, en als jullie niet geleerd hebben wat liefde is, ben ik bang dat jullie tijd om dit op deze planeet en in deze dimensie te leren, tot een einde gekomen is.

Dat deel van de Mensheid dat een bepaald evolutieniveau bereikt heeft, boven het noodzakelijke minimum, zal deze wereld bevolken als het transformatieproces gestart zal zijn.

Diegenen die het gevraagde niveau van Liefde en Wijsheid niet bereikt hebben, zullen door kunnen gaan met hun evolutieproces op planeten die van gelijkwaardige vibratie zijn, en die affiniteit hebben met hun eigen energie, zelfs in een periode van meer basis- en elementale ontwikkeling.

Misschien kunnen we de volgende keer wat langer praten. In de tussentijd, tot die dag aanbreekt, verlaat ik jullie, om meer te leren op het oppervlak van jullie planeet en om beter het proces te begrijpen dat jullie nu doormaken. En ik zal helpen waar ik kan.

Ik ben Yasuk, en ik feliciteer jullie allemaal met jullie pogingen om het spirituele niveau te verhogen, want jullie poging zal gekroond worden met glorie omdat jullie rekenen op de enorme invloed die naar jullie komt vanuit het Kern Stellaire Systeem van jullie Melkweg.

Moge jullie pogingen om te ascenderen op de evolutionaire ladder succesvol zijn!

Bron: Kris-Won

Kris-Won channeling Yasuk

Vertaling: Pukjueves, 17 de febrero de 2011

Alfa Sterrenschip. het ‘inner’net bestaat er maar één Ziel, en daarom maar één Waarheid. Er zijn niet vele theorieën

het ‘inner’net bestaat er maar één Ziel, en daarom maar één Waarheid. Er zijn niet vele theorieën

Omdat Sohin normaal gesproken op zondagen met mij communiceert om zijn boodschap door te geven, heb ik heb gisteren, zondagochtend, een telepathisch bericht gestuurd om te vragen of hij contact met mij zou opnemen. Hij zei dat hij dat die dag niet zou doen en dat hij volgende week contact met mij zou opnemen.

Vandaag, maandag, wilde ik channelen, ik weet niet waarom; dus ik zit achter mijn scherm en maak mijn hoofd leeg, waarbij ik mezelf beschikbaar stel voor een Ziel die iets wil doorgeven aan de lezers die naar het Licht zoeken. Ik ontspan mijn geest en lichaam, en laat mezelf dragen door een gevoel van leegheid en vredevol innerlijk welzijn… En wie verschijnt? Niemand minder dan Sathya Sai Baba! Voor mij is het altijd een eer en een groot plezier om de aanwezigheid van mijn Meester te erkennen!

Baba: Sai Ram

Kris-Won: Hallo Swami. Sai Ram? Het is de eerste keer dat ik u de Sai Ram mantra hoor zeggen om mij te begroeten.

Baba: Is dit niet de begroeting die jullie, de mij toegewijde, gebruiken als jullie elkaar ontmoeten?

Kris-Won: Ja, in essentie wel ja.

Baba: Zou je me iets willen vragen?

Kris-Won: Ja, ik zou u willen vragen de lezer en mijzelf wat meer te vertellen over de tijden waar wij nu in zitten, omdat er zoveel gezegd wordt op het internet….

Baba: Natuurlijk, maar het is niet op het internet waar je moet zoeken, maar op het ‘inner’net. Op het internet schrijven vele mensen, duizenden, en ieder voegt delen van hun eigen ‘mentale fabriek’ toe aan de channelings die zij doen. Aan de andere kant, in het ‘inner’net bestaat er maar één Ziel, en daarom maar één Waarheid. Er zijn niet vele theorieën, die alleen puur mentaal zijn, er is er maar één authentiek.

Kris-Won: U hebt gelijk, Baba. Toch, soms is het gemakkelijker om een computer aan te zetten en te lezen wat anderen zeggen voordat je luistert naar je eigen innerlijke stem.

Baba: Dat lijkt het meest comfortabele om te doen, omdat jullie, in de Westerse Wereld, niet gewend zijn te mediteren; jullie lezen in plaats daarvan duizenden en duizenden kranten, tijdschriften en boeken, of spenderen uren voor de tv, waardoor je geest is afgesloten van de realiteit. Als jullie jezelf zouden kunnen zien als je tv kijkt! Jullie lijken op planten, alleen maar kijken, zonder te onderscheiden! En wat verdrietiger is, is dat jullie niet mediteren op God, die jullie originele bron is. Het is een betreurenswaardige tijdverspilling. En tijd is goud; de tijd die jullie verspillen is onherroepbaar; er is geen weg terug; wat kwijt is is kwijt en verspild, het kan niet teruggehaald worden.

Kris-Won: Ja, dat is wat u altijd zegt, maar wij besteden niet veel aandacht aan u. Dat wil zeggen, mensen lezen uw berichten, maar als het erop aankomt om ze in praktijk te brengen…. dat is iets heel anders. Ik vraag uw vergiffenis, Heer.

Baba: Ik heb het over het algemeen, niet over jou specifiek, hoewel het waar is dat jij meer zou kunnen doen dan je nu doet.

Kris-Won: Nog meer? Swami, ik heb amper tijd voor mijn eigen dingen!

Baba: Ja, dat zou je wel kunnen. Het is een kwestie van goed omgaan met je tijd. Soms spendeer je een hoop tijd aan hetzelfde ding, en je zou deze tijd kunnen verkorten. Op deze manier zou je nieuwe dingen kunnen doen, of oppakken wat je nog niet afgemaakt hebt….

Kris-Won: Touché. Ik zal proberen meer beknopt te zijn in mijn werk en me niet ergens anders te verliezen ("no perderme por los cerros de Úbeda"; letterlijk vertaald, niet verdwaald te raken in de heuvels van Ubeda), zoals ze in Spanje zeggen.

Baba: Mmmm, probeer het niet, doe het!

Kris-Won: Ja, Swami, ik beloof het. En, voordat u gaat, kunt u ons iets vertellen over de overgangstijden waar wij in verkeren?

Baba: Ja, ja. De Aarde zoals jullie haar kennen bevind zich in een embryostadium, waarbij zij bijna geboorte zal geven aan de Nieuwe Aarde, en in deze Nieuwe Aarde zal een Nieuwe Mensheid bloeien. Om dit te kunnen doen, kun je rekenen op de hulp van Wezens die in aantal groeien en die worden toegevoegd aan dit grote Leger van Licht dat de duisternis confronteert die de mensheid in de schaduwen heeft gehouden, die haar al millennia in slavernij hield.

Kris-Won: En wanneer kan deze verandering echt verwacht worden, Swami?

Baba: Jullie moeten kalm en geduldig blijven. Als jullie al millennia onder het juk van de duisteren gehouden zijn, kunnen jullie nog wel wat langer wachten, nietwaar?

Kris-Won: Natuurlijk. Wat kunnen wij anders doen? In ieder geval, alle Lichtwerkers, zoals wij nu genoemd worden, wensen dat de verandering zo snel mogelijk komt; dat is begrijpelijk, nietwaar Swami?

Baba: Ha, ha, ha! Ja, dat is het. Geduld is niet de kracht van de mensheid op deze planeet.

Kris-Won: Baba, waarom zijn er zoveel mensen afkerig van het geloof in een bestaan buiten ons, de geïncarneerde zielen, en onze broeders uit de ruimte?

Baba: Het is moeilijk voor hen dit te accepteren omdat zij vele levens gespendeerd hebben in alledaagse omstandigheden zonder zelfs maar na te denken over de mogelijkheid dat er leven bestaat in de Geest, en niet alleen in lichamen. Je bent en denkt volgens dat wat je gedaan hebt en wat je in je geest en persoonlijkheid gedurende je vorige levens hebt gecreëerd. Daar moeten wij aan toevoegen dat het resultaat van jullie ervaringen in dit huidige leven, aangevuld met jullie familieomstandigheden, het type vrienden dat je had, en de kwaliteit van de leringen die jullie ontvingen van je leraren meetelt. Dat is allemaal belangrijk.

Kris-Won: Ik begrijp het. Nu, Baba, mijn geliefde Heer, ik houd zoveel van u. Het is al een tijdje geleden dat u mij één van die prachtige en onvergetelijke dromen heeft gegeven die u mij eerst altijd als cadeau gaf… ik mis ze.

Baba: Ik geef altijd wat mijn zoon nodig heeft, mijn toegewijde zoon. Misschien is het omdat je ze niet meer nodig hebt. Je doet het goed, zoon, ga zo door en weet dat ik altijd bij je ben, je leid en je omhels wanneer je verdrietig bent of zorgen hebt. Ik laat jou nooit onbeschermd, zoals je goed weet.

Kris-Won: Dank u, mijn Baba. Ik omhels u. U weet dat u altijd in mijn gedachten en mijn hart bent; ik ben er zeker van dat u dat weet.

Baba: Ha, ha, ha! Maar natuurlijk; anders zou ik geen Avatar van God zijn.

Kris-Won: Sai Ram, Heer, en dank u hartelijk voor het komen vanavond. Ik hoop dat mijn lezers net zo blij zijn als ik ben.

Baba: Ik ben ook bij hen. Als je deze regels leest, en mij ooit nodig hebt, dan is alles wat je hoeft te doen je op Mij concentreren en mij te roepen, en ik zal er onmiddellijk zijn! Ik kom altijd bij wie mij ook aanroept. Vergeet dat nooit!

Kris-Won: Dank u Swami!

(Channeling beëindigd op 01.16 uur, 15 februari 2011)

Canal: Wris-Won

 
Web Site: http://ascendedmastersenglish.blogspot.com/2011/02/sai-baba-innernet-there-exists-only-one.html

Web Site : www.dataha.org//

Vertaling: Puk

Transaltor English: Gloria and Steve

martes, 8 de febrero de 2011

Alfa Sterrenschip. Alhoewel het niet drastisch gebeurt maar langzaamaan

Wij liepen daar al op vooruit in die vorige boodschappen en jullie zien nu de waarheid dat het aantal channelers buitengewoon heeft toegenomen. En dat kan niet eens anders omdat jullie je kwantumsprong maken naar een subtielere dimensie, iets dat al gaande is – alhoewel het niet drastisch gebeurt maar langzaamaan – terwijl meer en meer mensen het vermogen ontwikkelen om telepathisch met ons contact te leggen.

Groeten vanaf het Alpha Ruimteschip!

De kleine microdeeltjes die in de microkosmos wonen zijn een minuscule vorm wat de sterren en planeten zijn voor de kosmos (macrokosmos). Om het oude gezegde aan te halen: “Zo boven, zo beneden” maar we kunnen ook zeggen: Wat op macrokosmisch niveau gebeurt, gebeurt ook op een microkosmisch niveau, of minstens iets gelijkaaardigs.

Op dezelfde manier, en zij die occulte literatuur hebben bestudeerd, zullen dat weten, zijn dingen die in de 3 dimensionale wereld plaats vinden, korte tijd daarvoor al gebeurd op het astrale plan, voordat ze zich materialiseren in de stoffelijke wereld. Dit zijn de gevoelens die jullie soms hebben als je denkt dat je de situatie die net gebeurde al hebt ervaren, jullie noemen dat een ‘dejà vu’.

In de nacht, als je slaapt, verlaat je astraal lichaam, samen met je andere lichamen het stoffelijke lichaam dat in een verstarde of vegetatieve staat achterblijft, alsof het rust in de ‘zoete slaap van de dood’- en gaat naar andere plaatsen waar je doorgaat met het proces van leren of van dienst verlenen.

Je kunt na verloop van tijd gemerkt hebben, specifiek in de vorige maanden, dat meer mensen onze boodschappen channelen. Iets dat als een zeer klein fenomeen begon en zeer zeldzaam was, tot op het punt heeft toegenomen, vandaag aan het begin van 2011 waarop de mensheid veel mediums, channelers, sprekers, instrumenten, of als je dat liever wilt noemen mensen heeft die hun lichaam verlaten in dienst om zichzelf aan te bieden als doorgevers zodat alle informatie die wij willen aanbieden, effectief en snel beschikbaar wordt voor alle lezers van jullie communicaties.

Wij liepen daar al op vooruit in die vorige boodschappen en jullie zien nu de waarheid dat het aantal channelers buitengewoon heeft toegenomen. En dat kan niet eens anders omdat jullie je kwantumsprong maken naar een subtielere dimensie, iets dat al gaande is – alhoewel het niet drastisch gebeurt maar langzaamaan – terwijl meer en meer mensen het vermogen ontwikkelen om telepathisch met ons contact te leggen.

Telepathie is een kwaliteit die wordt ontwikkeld terwijl het menselijk wezen antwoordt op bepaalde patronen van gedrag en als haar basische lichamen (stoffelijk, etherisch, astraal/emotioneel, mentaal en causaal) meer subtiel worden. Door de verfijning en door het langzaam toenemende proces om lichter te worden, hoe meer subtiele lichamen van de mens een opstijging naar een hogere staat beleven. Ten slotte, als eenmaal alle lichamen van menselijke wezens zijn opgestegen (dit is het Ascentieproces en niet iets anders) zal de mens zich in een spontane en natuurlijke vorm bevinden in een hogere dimensie.

En dat zal het resultaat zijn van jullie eigen evolutionaire krachtsinspanning, wij zullen daar helemaal niet tussen gekomen zijn. Die verdienste is van jullie en dat is werkelijk prachtig en welke waarde en toepasselijkheid voor wat jullie bereikt hebben! Wat jullie overdag doen, terwijl je in wakende staat verblijft, samen met wat er ’s nachts plaats vindt met je subtiele lichamen, dat is wat je ziel voortdrijft vanaf de positie waar je min of meer eeuwenlang of zelfs millennialang statisch bent geweest naar de nieuwe situatie waarin jullie heel spoedig zullen leven. Vergeet niet dat jullie multi-dimensionale wezens zijn en dat je niet alleen maar leeft op het stoffelijke plan van vormen.

Ieder van jullie die door een gelijkaardig soort ervaring gaat, misschien niet precies hetzelfde, als je de ascentiestap genomen hebt die in deze tijd van planetaire verandering gebeurt, jullie zullen allemaal Gaia helpen te veranderen, jullie geliefde Moeder, naar een glorieuze staat van de Nieuwe Aarde.

We hebben in onze eerdere verklaringen gezegd dat geen van ons met zekerheid de datum weet wanneer die evolutionaire sprong effectief wordt, waarin jullie leven als de nieuwe mensheid van de planeet. Maar we weten een ding, namelijk dat de overgang van de oude Aarde naar de Nieuwe Mensheid succesvol zal worden uitgevoerd, en dat kan niet anders gebeuren, omdat de Goddelijke Schepper heeft bevolen dat dit jullie bestemming zal zijn.

Laten we samen bidden dat deze dimensionale verschuiving, deze opperst spirituele volbrenging ten behoeve van de mens, zeer spoedig wordt verleend.

Vrede en Liefde

Bron: commandant Sohin

Kanaal: Kris Won

Vertaling: Winny

Vertaling English: Gloria and Steve

Web Site : www.navealfa.com/

martes, 1 de febrero de 2011

Alfa Sterrenschip. Laat me kort schetsen wat wij weten dat er zal gebeuren

Laat me kort schetsen wat wij weten dat er zal gebeuren, volgens de plannen die wij en alle beschavingen uit de ruimte hebben die hier nu aanwezig zijn, klaar om actie te nemen als de tijd daar is.

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

De gehele bemanning van het Alfa Sterrenschip en de commandant die nu tot jullie spreekt, maar een paar duizend kilometer boven de Aarde, de geweldige Moeder Gaia, hebben het op dit moment vrij rustig maar zijn vol verwachting omdat wij zonder enige twijfel weten dat de tijden niet komen, zij ZIJN er al.

Het is niet langer noodzakelijk jaren en jaren te wachten voor het zich ontwikkelen en ontvouwen van het Goddelijke Plan in deze wereld; het wachten is over. Dus ja, wij zijn kalm hier aan boord van ons Interstellaire Sterrenschip, maar tegelijkertijd zijn wij alert en goed voorbereid in het geval wij in actie moeten komen op dit moment, wat helemaal niet vreemd zou zijn.

Wat wij, ‘hierboven op onze strategische locatie en verborgen voor jullie technologieën, daarmee willen zeggen, is dat niemand van ons kan zeggen wat het moment is dat wij in actie zullen komen, maar wij weten hoe wij het moeten doen en welke stappen wij in eerste instantie moeten zetten, evenals de meteen daaropvolgende stappen.

Het moment waarop wij actie gaan ondernemen zou in de komende paar maanden kunnen zijn, maar ook in het komende uur. Het exacte en precieze moment van onze tussenkomst is alleen bekend bij de Schepper, de Vader/Moeder God, de Eeuwige Energie die mannelijk en vrouwelijk heeft verenigd als één, waaruit alle Scheppingen ontstaan zijn die verdeeld zijn in verschillende werelden en zelfs dimensionale vlakken, die vibreren en zich continu uitbreiden in een quasi-eeuwige dans van aanbidding en lof aan hun Schepper.

En alle wezens die zich manifesteren in verschillende vlakken van het bestaan komen samen in vreugdevolle lof aan onze liefdevolle Schepper en Weldoener. Wat jullie Bijbel zegt in één van de heilige teksten die over jullie menselijkheid gaan dat “niet eens een grassprietje beweegt zonder dat God ervan weet” is een ware uitspraak, want alleen Hij weet met zekerheid wat er gebeurt, wat er in elk onderdeel van Zijn Schepping gebeurt en wat er in de toekomst zal gebeuren, die onzeker is voor ons allemaal.

Laat me kort schetsen wat wij weten dat er zal gebeuren, volgens de plannen die wij en alle beschavingen uit de ruimte hebben die hier nu aanwezig zijn, klaar om actie te nemen als de tijd daar is.

Óf degenen die in de duisternis leven en jullie lot gecreëerd hebben – in ieder geval in deze driedimensionale wereld – een laatste, door wanhoop gedreven, poging zouden willen ondernemen, óf zij zouden afstand doen van hun wens om jullie te manipuleren en zich overgeven aan dat wat voor de hand ligt (wat hun definitieve ontmanteling is), óf dat God zou bepalen dat het tijd is om krachtig op te treden en hen allemaal van hun plaats van macht en dominantie af te zetten; in elk van deze drie scenario’s zullen wij tussenbeide komen en jullie bevrijden van het juk dat jullie opgelegd werd en jullie bevrijden van de slavernij die jullie millennia geleden is opgelegd.

Als hun domein eenmaal is ontmanteld en jullie weer vrij zijn, vrij om de waarheid te kennen over wie jullie werkelijk zijn, vrij om jullie buren, families, vrienden en collega’s te omarmen zonder bang te zijn een nieuwe baan te moeten gaan zoeken, zonder angst voor het einde van de maand of voor de bank die je huis of auto zou kunnen afnemen; als dat moment komt zullen wij ons openlijk bekend maken zonder de noodzaak maar sporadisch te verschijnen en snel over jullie steden te vliegen, zonder de voordelen of nadelen van onze acties te hoeven afwegen zodat elke keer een groter deel van de mensen begrijpt dat zij niet de enige intelligente wezens in het universum zijn.

Het heeft ons altijd verbaasd dat intelligente mensen onder jullie dachten dat jullie de enige bewoners zijn van dit gigantische Universum, uitgaande van de enorme omvang ervan en hoe klein jullie planeet is gezien in het licht van triljoenen hemelse lichamen die het Universum bevat. Jullie kunstmatige satellieten zenden jullie beelden van sterrenstelsels die laten zien hoe groot jullie locale Universum is, en toch denken veel mensen dat het bestaan van intelligente wezens in andere plaatsen van het Universum “zeer onwaarschijnlijk” is. En wij hebben het maar liever niet over de belachelijke reactie van één van jullie meest vooraanstaande wetenschappers met betrekking tot wat ons bestaan zou betekenen voor jullie veiligheid.

Dergelijke opmerkingen zijn alleen ingegeven door angst, de angst voor het onbekende, en zijn niet het resultaat van een diepe en doordachte overweging. Maar de schoonheid van deze tijd, het moment waarin wij ons nu allemaal bevinden, is dat het feit van ons bestaan en het feit dat jullie altijd vergezeld waren geen geheim onderwerp meer zal zijn, en dat zal het moment zijn waarop het Eerste Contact zich zal manifesteren.

In feite, na de ontmanteling van de invloed die wordt uitgeoefend door bepaalde machtskringen, zal de tijd komen die door jullie – en door ons – zo gewenst is. Want de sluier van illusie die jullie misleid heeft zal verdwijnen zodat wij allemaal samen een reis kunnen beginnen richting de oorsprong, samen met de wezens van de broeder-koninkrijken van de Mens.

Zijn jullie klaar voor onze ontmoeting na jullie vrijlating? Laat jezelf dan niet afleiden, omdat het geweldige moment van verandering…. op dit moment kan zijn!

Met groeten van het Alfa Sterrenschip, haar bemanning en Commandant Sohin.

Met Vrede en Liefde,

Channeller: Kris-Won

Web Site : www.navealfa.com/

Vertaling: Puk